Gwarantujemy dostęp do najlepszych ofert produktów kredytowych na wszystkie możliwe cele. Zawsze znajdziemy dla Ciebie ofertę, która będzie dopasowana do Twoich potrzeb i sytuacji finansowej. Przeprowadzimy Cię przez całą procedurę kredytową oraz pomożemy wynegocjować specjalne warunki cenowe. Nasz Ekspert pomoże Ci dokładnie określić Twoje potrzeby kredytowe, wybierze dobrą ofertę, taką która będzie tą najbardziej odpowiednią.

W naszej ofercie dostępne są następujące kredyty zabezpieczone hipoteką:

 • Kredyty mieszkaniowe
 • Kredytu mieszkaniowe z dopłatami BGK
 • Kredyty refinansowe
 • Kredyty konsolidacyjne
 • Pożyczki hipoteczne
 • Kredyty gotówkowe

Nasze wieloletnie doświadczenie zapewnia Tobie gwarancję najlepszych ofert. Zapewniamy udzielenie pełniej i przejrzystej informacji o wszystkich oferowanych produktach kredytowych. Spotkanie z naszym Doradcą jest możliwe w dowolnym miejscu i czasie, zapewniając Tobie komfort i wygodę spotkania.

Znajdziemy najlepszą formę finansowania dla twojej firmy, w tym każdą z najlepszych ofert rynkowych dla wszystkich z możliwych produktów:

 • Kredytów Inwestycyjnych
 • Kredytów w rachunku bieżącym
 • Leasing pojazdów
 • Leasing maszyn i urządzeń
 • Leasing nieruchomości

Korzyści dla Klienta:

 • Źródło finansowania długoterminowego - do 15 lat
 • instrument optymalizacji podatkowej – cała opłata leasingowa stanowi dla Korzystającego koszt uzyskania przychodu (leasing operacyjny),
 • prawo do użytkowania nieruchomości bez potrzeby dokonywania zakupu i inwestowania własnych kapitałów
 • prawo do odkupu nieruchomości po zakończeniu okresu leasingu (za cenę z góry określoną)
 • indywidualne ustalenie warunków finansowych (harmonogram spłat, opłata wstępna i wykup) w celu optymalnego dostosowanych do możliwości finansowych i potrzeb Korzystającego,
 • leasing maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

W przypadku leasingu zwrotnego:

 • sfinansowanie innych inwestycji dzięki uwolnieniu środków finansowych, "zamrożonych" w nieruchomościach (poprawa płynności Korzystającego),
 • poprawienie wskaźników finansowych firmy

Faktoring

Korzyści z faktoringu:

 • Poprawa płynności finansowej, dzięki przyspieszenie spłaty należności od klientów.
 • Pewność dokonania terminowej płatności za zakupione towary/usługi.
 • Zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ubezpieczenie ryzyka upadłości klientów oraz zwłoki w płatnościach należności (faktoring z przejęciem ryzyka).
 • Elastyczne finansowania bieżącej działalności, nawet przy znaczącym wzroście obrotów.
 • Finansowanie nawet do 100% wartości faktury przedstawionej do sfinansowania w przypadku faktoringu na dostawców.
 • Możliwość skorzystania z rabatów od dostawców w przypadku wcześniejszego regulowania zobowiązań.
 • Zapewnienie możliwości weryfikacji wiarygodności odbiorców.
 • Monitoring terminowości spłat dokonywanych przez klientów.
 • Dyscyplinowanie odbiorców.
 • Przerzucenie na instytucję finansową (firmę faktoringową) zadań związanych ze ściąganiem należności od odbiorców.

Współpracujemy z największymi Instytucjami Finansowymi co gwarantuje pełną profesjonalną obsługę w sprawach finansowych.

Najlepsze ubezpieczenia z szerokiej oferty rynkowej. Specjalnie dla Państwa przeprowadzimy analizę rynku finansowego i wyszukamy najlepszych rozwiązań. W ramach naszego doradztwa wspólnie z Państwem wybierzemy z naszego portfela, taki produkt, który dokładnie odpowiada Państwa potrzebom – w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i zabezpieczenia emerytalnego, w zakresie tworzenia majątku i nabywania nieruchomości.

W naszej ofercie dostępne są następujące produkty ubezpieczeniowe:

Ubezpieczenia dla klienta indywidualnego:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC NNW
 • Ubezpieczenia domów i mieszkań
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenia turystyczne w podróży, koszty leczenia za granicą
 • Ubezpieczenia na życie
 • Programy emerytalne
 • Ubezpieczenia wypadkowe NNW

oraz

Ubezpieczenia dla firmy:

 • Programy branżowe
 • Ubezpieczenia mienia
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Gwarancje finansowe – gwarancje kontraktowe i wadialne
 • Ubezpieczenia medyczne (podmiotów branży medycznej)
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Ubezpieczenia pracownicze
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia pracowników przebywających za granicą
 • Ubezpieczenia komunikacyjne ( samochody i floty samochodowe)
 • Ubezpieczenia wypadkowe NNW
 • Ubezpieczenie od utraty dochodu

Nasze wieloletnie doświadczenie zapewnia Tobie gwarancję najlepszych ofert. Zapewniamy udzielenie pełniej i przejrzystej informacji o wszystkich oferowanych produktach. Spotkanie z Doradcą jest możliwe w dowolnym miejscu i czasie, zapewniając Tobie komfort i wygodę spotkania.