Oblicz swoją zdolność kredytową.

Suma dochodu netto

Suma miesięcznych dochodów netto wszystkich wnioskodawców.
- +

Suma rat posiadanych kredytów

Miesięczna suma rat wszystkich kredytów.
- +

Wysokość posiadanych limitów

Suma posiadanych limitów kart kredytowych oraz debetów w kontach.
- +

Pozostałe wydatki

Suma miesięcznych wydatków takich jak, np. czynsz, alimenty, rachunki.
- +

Liczba osób

Liczba wszytskich osób w gospodarstwie.
- +

Twoja zdolność kredytowa wynosi:

-

Wygląda na to, że możesz nie posiadać zdolności kredytowej. Jednak dla pewności skontaktuj, się z naszym ekspertem.*

Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertem:

* Podana wartość została wyliczona na podstawie wprowadzonych parametrów. Wynik może być traktowany jedynie orientacyjnie, a zdolność kredytowa może się różnić w zależności od wybranego banku. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania kredytu zalecamy kontakt z naszym expertem.

Co to jest zdolność kredytowa?

Uzyskanie pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej jest podstawowym warunkiem uzyskania kredytu.
W ustawie o prawie bankowym „przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności”. Bank ma za zadanie zbadać, czy wysokość dochodów kredytobiorcy jest wystarczająca do terminowych spłat rat kredytu.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Wysokość posiadanej zdolności kredytowej uzależniona jest w głównej mierze od dwóch czynników:

  • wysokości dochodów
  • miesięcznych zobowiązań kredytobiorcy
Na zdolność kredytową określony wpływa mają również długość okresu kredytowania, liczba osób w gospodarstwie domowym, rodzaj spłacanych rat, a także waluta w jakiej kredyt jest spłacany . Aktualnie w odniesieniu do ostatniego przypadku, zgodnie z zasadami, które wynikają z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego bank powinien udzielać klientom kredytów wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują dochód. W ten sposób wyeliminowane zostało ryzyko walutowe klienta detalicznego.